PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří nám poskytli podklady a fotografie. 

Pokud máte fotografie z tohoto období, prosím zašlete na emailovou adresu : pp.albertovec@seznam.cz

Obzvláště také děkujeme Ing. Stanislavu Hošákovi za krásné příspěvky k jednotlivým tématům.

 

Ing. Stanislav Hošák nastoupil na Albertovec v září 1965 a působil tam do listopadu 1989.

V rámci vedoucího chovu koní také několik let trénoval dostihové koně (8 roků). Podílel se na založení tradičních dostihových dnů a její cross country. Nakupoval koně v NDR, SNR, Irsku, Polsku a Sovětském svazu. Za jeho pobytu na Albertovci postavili krytou halu, hotel, novou hříbárnu, sezonní hřebčín na Padělkách, vyasfaltovaly se cesty u stáda, postavili osvětlení hřebčína, vybudovali pevné ohrazení pastvin na Albertovci a Padělkách. Ale také sál, vysadili

asi 7 km živých plotů a vydali brožůrku k 30. výročí hřebčína.

                                                                                                                             Lili P. a Sandra L.