Padělky

Dvůr vzdálený asi 2 kilometry od Albertovce byl po přestěhování hřebčína z Hostouně adaptován na hříbárnu. Ve čtyřech volných stájích bylo ustájeno až 100 hříbat. Součástí dvora byl malý kravín, odkud se denně vozilo na Alberovec mléko pro zaměstnance. Mléko vydávala paní Matičková.

Dále byla na Padělkách sýpka a v části kravína byl výkrm prasat.

Původní Padělky jako hříbárna jsou spojeny se jménem Vojtěcha Klose a Imre Fehera, kteří přišli

z Hostouně. Později byl vedoucím hříbárny Karel Tržil. Správcem dvora byl několik let Jaroslav Ziegl.

V sedmdesátých letech byla hříbárna přesunuta na Albertovec, kde pro ni byla postavena "u stáda" hříbárna se čtyřmi volnými stájemi. Budova byla v jiném stylu než ostatní stáje - bez půdních prostorů s rovnou střechou - a vžil se pro ni název "kravárka".

Z padělské hříbárny se stala odchovna skotu.

Koně se na Padělky vrátily o několik let později, kdy celá budova kravína byla přestavěna na boxovou stáj pro koně. Na způsob anglických a irských chovatelů byl zde otevřen sezonní hřebčín pro plnokrevné koně. Majitelé plnokrevných klisen z republiky i z ciziny je zde mohli dlouhodobě ustájit a zapustit špičkovými plemeníky. Sezonní hřebčín je spojen hlavně se jmény Otík Palička

a Katka Kroupová.

Padělky se také staly místem pro dostihovou stáj. Na provozu stáje se podíleli hlavě Otík Palička

s Katkou Kroupovou.

Na Padělkách pracovali – seřazeni podle abecedy :

Cabák Pavel, Feher Imre, Feherová Marie, Huková Hana, Juránek Petr, Ing. Kroupová Kateřina, Lášek Zdeněk, Palička Otík, Radovský Roman, Ranoš René, Šimek Petr a paní Žídková Anna.