Hřebci

Ze 263 klisen vybraných do chovu pro hřebčín Hostouň na Šumavě příslušelo

153 k východopruské a trakénské krvi.
Na Albertovec přišel z Hostouně i trakénský plemeník Portius.
V roce 1958  ho nahradil importovaný trakén Quoniam. Později jeho syn Quoniam II.
Snahou albertovských chovatelů bylo chov trakénských koní udržet. Ing. František Lamich měl hlavní zásluhu o tento chov. Sám vybral v Německu hřebce Karneola, Faharadschu a Topase. Kolekci trakénů doplnil v NDR Ing. Stanislavem Hošákem vybraný Granat.