Hostouň

Začínáme fotografiemi objektů bývalého vojenského hřebčína Hostouň na Šumavě, který se do Albertovce přestěhoval v roce 1952 již pod civilní správou jako Státní hřebčín Albertovec.

Spolu s koňmi přišli z Hostouně dále uvedeni pracovníci (seřazeni podle abecedy). S fotografiemi některých z nich se setkáme na dalším stránkách, které jsou tématicky seřazeny.

Byli to Babij Pavel, Daniel Jan, manželé Dragounovi s dcerou Eleonorou a syny Václavem a Karlem, manželé Drgalovi s dcerou Janou, Feher Imre, Hudeček Karel,

p. Hain, Kamenický Karel, Klos Vojtěch s rodinou, Kuželka Jaroslav, Kypta Josef, manželé Matičkovi s dcerami Ludmilou a Marií, manželé Novákovi se synem, manželé Pitlíkovi s dcerami Janou a Evou, manželé Průšovi se synem Ivanem a dcerou Zdenou, Ublanič Michal, manželé Vanišovi s dětmi a ředitel doktor Prokop Večeřa s manželkou a se synem Pavlem a dcerami Jitkou a Evou.

Kromě těchto tvořili historii v padesátých letech tehdy ještě Státního hřebčína Ing. Bauer,

Ing. Firbas, Ing. Sejkora.

Název Státní hřebčín Albertovec nahradil od 1.1.1966 název Plemenářský podnik Albertovec.

A to je již celá řada jmen jezdců, ošetřovatelů, techniků, které nelze všechny vyjmenovat.

Fotogalerie: Hostouň