Albertovec

Plemenářský podnik Albertovec již netvořil jen hřebčín, ale organizace, která řídila plemenářskou práci v chovu skotu a prasta v šesti okresech ostravského kraje a zemědělský podnik.

PP hospodařil na 2814ha zemědělské půdy, z toho 2671ha byla orná půda v bonitě řepařské jedničky. Rostliná výroba vyráběla krmiva pro koně a rozsáhlý chov skotu. Velmi dobrých výsledků bylo dosahováno ve výrobě obilovin a cukrovky. V roce 1981 se Albertovec umístil v pěstování cukrové řepy na prvním místě v rámci celé republiky s průměrným výnosem 560 metrických centů

z hektaru. Ještě pro zajímavost - cukrovka byla pěstována na 300 ha a každá pracovnice

v rostlinné výrobě (říkalo se jim panšťarky) vyjednotila a okopala 5 až 6 ha.

Plemenářký podnik měl zemědělskou výrobu rozmístěnu na šesti dvorech - Albertovec, Padělky, Štěpánkovice, Střední dvůr, Strahovice a Chuchelná.

Po delimitaci státního statku Kravaře se Albertovec rozrostl o Rohov, Sudice a Třebom.

A to již byl od roku 1973 Plemenářský podnik Tlumačov, odštěpný závod Albertovec.